Zasebnost podatkov

Politika zasebnosti za obiskovalce spletne strani in uporabnike storitev delavnice.si

Spletno mesto www.delavnice.si upravlja Avtoakademija, Noršinska ulica 31, 9000 MURSKA SOBOTA (v nadaljevanju: Avtoakademija). Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, kako uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete ob uporabi spletne strani.

Kaj so osebni podatki?

Osebni podatki so informacije, ki vas neposredno ali posredno določajo kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z drugimi informacijami, npr. z vašim imenom, poštnim naslovom, e-poštnim naslovom, telefonsko številko, identifikacijsko številko, podatki o lokaciji ali drugimi identifikatorji.

Katere osebne podatke zbiramo?

Če ste uporabnik, ki s pomočjo spletne strani delavnice.si išče storitev o vas ne zbiramo in ne hranimo nobenega podatka.

Kako uporabljamo (obdelujemo) podatke, ki jih vnese ponudnik servisne storitve?

Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni zgolj za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Avtoakademija ima zelo resen pristop k varnosti podatkov. Uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in vzpostavili smo razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani. Naši pravilniki in postopki za zaščito informacij so tesno povezani s široko sprejetimi mednarodnimi standardi in se redno preverjajo ter po potrebi posodabljajo, da se skladajo z našimi poslovnimi potrebami, spremembami v tehnologiji in regulativnimi zahtevami. Dostop do vaših osebnih podatkov je dovoljen samo osebju, ponudnikom storitev, ki te podatke potrebujejo iz poslovnih razlogov (poslovni »need-to-know«), ali tistim, ki jih potrebujejo za opravljanje svojega dela. Avtoakademija se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajal, posojal ali kakorkoli drugače posredoval tretjim osebam.

Kako dolgo bomo hranili podatke?

Avtoakademija se zavezuje, da bodo vsi, v portal vneseni podatki, po prenehanju razloga obstoja spletne strani, ki bo nastopil z ukinitvijo omejevalnih ukrepov vlade republike Slovenije, ki so bili sprejeti zaradi preprečevanja širjenja okužb z korona virusom Covid-19, vse podatke izbrisal in spletno stran ukinil ali pa spremenil vsebino in namen spletne domene delavnice.si.

Odgovornost za izvajalce in uporabnike storitev

Avtoakademija ne prevzema nobene odgovornosti vezane na kvaliteto, ceno in roke opravljenih storitev servisnih delavnic. Prav tako Avtoakademija ne prevzema nobene odgovornosti vezane na plačilo izvedenih storitev.